Hlasová terapie – elektronická publikace

Jitka Vydrová,
elektronická publikace, 230 stran, formát pdf, ePub, rok vydání 2024

320,00  vč. DPH

Katalogové číslo: 9788073112226 Kategorie:

Lidský hlas, jeho charakteristické vlastnosti, výška a  barva tvoří nedílnou součást osobnosti každého člověka. Přesto je hlas obvykle vnímán jako něco samozřejmého, přirozeného,  nad čím lidé nepřemýšlejí. Až ve chvíli hlasové poruchy si uvědomujeme, jak je hlas důležitý a jak moc porucha hlasu snižuje kvalitu života

Terapie hlasových poruch vychází z pochopení způsobu tvoření hlasu. Má část medicínskou – diagnostickou a léčebnou, ale i část pedagogickou, která sestává z konzervativních metod nácviku praktických dovedností, které umožňují kvalitní produkci hlasu. Základem úspěchu léčby hlasových poruch je spolupráce mezi lékařem a hlasovým terapeutem.

Předkládaná publikace vychází z mnohaletých zkušeností lékařů Hlasového centra Praha s diagnostikou a terapií hlasových poruch. Rovněž však vychází ze zkušeností nelékařů  – hlasových pedagogů a učitelů zpěvu se kterými spolupracujeme a jejichž zkušenosti sdílíme.

Učebnice „Hlasová terapie“ je první publikací tohoto druhu na našem trhu. Věřím, že přispěje k pochopení a popularizaci problematiky hlasu. Rovněž věřím, že přispěje k popularizaci specializace hlasového terapeuta v České republice a že hlasová terapie se stane zajímavým a žádaným povoláním tak, jak tomu je v řadě zemí světa.

Učebnice je rozdělena na 3 části:

1. Obecná část – zahrnuje poznámky k anatomii vokálního traktu, principy tvoření hlasu a zejména principy dechové techniky, hlasovou typologii, souhrn moderních diagnostických postupů vyšetření hlasového ústrojí a charakteristiku jednotlivých hlasových poruch.

2. Praktická cvičení ke hlasové terapii – obsahují popis základních cvičení, specifických cvičení, holistických postupů nácviku hlasových dovedností a dalších technik hlasového výcviku včetně zásad hlasové hygieny.

3. Kazuistiky jsou modelové příklady diagnostiky a léčby nejčastějších hlasových poruch.

Obsah:
I.POZNÁMKY K ANATOMII A FYZIOLOGII VOKÁLNÍHO TRAKTU
1 Stavba hlasového ústrojí
II. TVOŘENÍ HLASU
2 Dýchání a dechová technika
3 Pohyb a kmitání hlasivek
4 Zesílení hlasu v rezonanci
5 Koordinace tvoření hlasu centrální nervovou soustavou
III. HLASOVÁ TYPOLOGIE
6 Hlasová typologie
IV. DIAGNOSTICKÉ METODY K VYŠETŘENÍ HLASOVÉHO ÚSTROJÍ
7 Vyšetření hlasu lékařem
8 Subjektivní hodnocení hlasu
9 Hodnocení stupně dysfonie
V. PORUCHY HLASU
10 Záněty supraglotické části vokálního traktu
11 Záněty hrtanu
12 Benigní slizniční hrtanové léze
13 Benigní a maligní nádory hrtanu
14 Poruchy pohybu hlasivek (poruchy motorické inervace hlasivek)
15 Poruchy z nepřiměřené hlasové zátěže
16 Psychogenní poruchy hlasu
17 Transsexualita
VI. ÚPRAVA HLASOVÉ FUNKCE
18 Hlasová výchova
19 Rehabilitace hlasu
VII. PRAKTICKÁ ČÁST – CVIČENÍ KE HLASOVÉ TERAPII
20 Základní postupy hlasové terapie
21 Vybrané specifické postupy hlasové terapie
22 Nepřímé postupy hlasové terapie
23 Holistické metody hlasové terapie
VIII. KAZUISTIKY
24 Vybrané kazuistiky nejčastějších hlasových poruch
25 Poučení pro praxi
IX. PŘÍLOHY
Formát

Rok vydání

Nákupní košík
Přejít nahoru