O nás

TOBIÁŠ – učení s porozuměním

je nakladatelství s dvacetiletými zkušenostmi v publikační činnosti zaměřené především na učebnice pro základní školy. Jako jedno z mála v České republice se soustavně zabývá publikacemi pro děti se specifickými poruchami učení (SPU).

Nakladatelství vychází vstříc učitelům, kteří jsou přesvědčeni, že zlepšení školních výkonů nepřinášejí automaticky nová organizační školská opatření, ale vyžaduje spíše zvýšení kvality vyučování. Podporuje učitele, kteří se zamýšlejí nad variabilitou učebních metod a zejména nad tím, nakolik žáci porozuměli nabytým vědomostem, tedy jak smysluplně a stabilně jsou jejich informace integrovány do systému předchozích poznatků.

Nakladatelství nabízí učebnice usnadňující realizaci didaktických požadavků na vnitřní diferenciaci a individualizaci vyučování, učebnice respektující rozdíly v nadání a učebních předpokladech žáků.

Nákupní košík
Přejít nahoru