Doložky MŠMT

Naše učebnice a pracovní sešity Český jazyk získaly schvalovací  doložky MŠMT.

Schválilo MŠMT čj. MSMT-9384/2018 dne 19. července 2018 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura, 1. – 5. ročník, s dobou platnosti šest let.

Schválilo MŠMT čj. MSMT-9385/2018 dne 19. července 2018 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura, 6. – 9. ročník, s dobou platnosti šest let.

Schvalovací dolžky MŠMT byly uděleny učebnicím a pracovním sešitům:

Český jazyk pro 2. ročník 

Český jazyk pro 3. ročník

Český jazyk pro 4. ročník 

Český jazyk pro 5. ročník

Český jazyk pro 6. ročník 

Český jazyk pro 7. ročník 

Český jazyk pro 8. ročník 

Český jazyk pro 9. ročník 

 

Nákupní košík
Přejít nahoru