Závratě

Zdeněk Čada, Rudolf Černý, Ondřej Čakrt a kolektiv,
pevná vazba, 528 stran formátu A5 + DVD, 1. vydání 2017

545,45  vč. DPH

Není skladem

Katalogové číslo: 9788073111656 Kategorie: ,

Poruchy rovnováhy v populaci představují velice častý důvod návštěvy lékaře. Obor, který se věnuje problematice se nazývá otoneurologie respektive neurootologie. V našich podmínkách se stále jedná o obor, kterému se z různých důvodů věnuje relativně malá skupina lékařů. Mezi tyto důvody, dle mého názoru, patří především skladba pacientů, kteří v některých případech, nikoliv však ve většině, trpí chronickými a anxiózními obtížemi, což samozřejmě vyvolává u lékařů, ale i u pacientů určitou frustraci z toho, že jim není možné pomoci. Dalším důvodem je určitá nejednotnost a prolínavost diagnostických kritérií některých diagnóz. Jiným důvodem je obecný mysteriózní náhled na tuto část medicíny, která bohužel vede k tomu, že se na ní nahlíží jako na sice složitou kapitolu, která vyžaduje mnoho komplexních mezioborových znalostí, ale s velmi malým efektem pro pacienta.

Proto se nabízí otázka: „Proč se tedy tomu věnovat?“ Odpověď je velice jednoduchá. Je třeba si uvědomit, že druhým nejčastějším důvodem návštěvy u lékaře po bolesti  je porucha rovnováhy a navíc mezi příčinami mohou být i život ohrožující diagnózy jako například ikty, tumory mozku, demyelinizační onemocnění aj.

Cílem publikace je především podat komplexní náhled na současnou otoneurologii a to především na její diagnostiku a terapii. Monografie je určena především začínajícím, ale i pokročilejším lékařům v oboru otoneurologie/neurootologie.

I.          Anatomie a fyziologie
1          Anatomie a fyziologie vestibulárního, okulomotorického
a somatosenzorického systému
(O. Profant, Z. Čada, O. Čakrt, P. Kalitová) ………………………………………… 22
II.        Vyšetřovací metody
2          Algoritmus vyšetření (Z. Čada)……………………………………………………………. 52
3          Přístrojové vyšetřovací metody pacientů s poruchou
             rovnováhy – rozdělení (P. Kalitová, Z. Čada)…………………………………….. 65
4          Elektronystagmografie (R. Černý, Z. Čada)……………………………………….. 68
5          Videookulografie (P. Vrabec, Z. Čada)……………………………………………….. 87
6          Vyšetření otolitových funkcí (J. Jeřábek)……………………………………………. 92
7          Stabilometrie (O. Čakrt, Z. Čada)………………………………………………………… 96
8          Zobrazovací metody pacientů s poruchou rovnováhy (J. Lisý)………. 101
9          Neurologické vyšetření (R. Černý, Z. Čada)………………………………………. 115
10        Oftalmologické vyšetření (J. Betková, Z. Čada)……………………………….. 127
11        Kardiologické vyšetření pacientů s poruchou rovnováhy
             (P. Čadová, Z. Čada)…………………………………………………………………………… 135
III.       Periferní a centrální vestibulární syndrom
12        Periferní vestibulární syndrom (Z. Čada)………………………………………… 146
13        Centrální vestibulární syndrom (Z. Čada)………………………………………… 150
IV.       Obecná část – léčba
14        Farmakoterapie (P. Vrabec, Z. Čada, R. Černý) ……………………………….. 156
15        Vestibulární rehabilitace (O. Čakrt )…………………………………………………. 165
16        Chirurgická léčba závratí (Z. Čada) ………………………………………………… 172
17        Ošetřovatelská péče u pacientů s poruchou rovnováhy
(J. Škvrňáková, A. Pellant, P. Ungrová, V. Blanař)…………………………….. 175
V.         Speciální část – periferní vestibulární syndrom
18        Benigní paroxyzmální polohovací vertigo
(P. Vrabec., Z. Čada, O. Čakrt)……………………………………………………………. 188
19        Vestibulární neuronitida (O. Profant, Z. Čada)…………………………………. 202
20        Ménièrova choroba (Z. Čada)……………………………………………………………. 207
21        Vestibulární paroxyzmie (M. Chovanec, Z. Čada)……………………………. 215
22        Oboustranná periferní vestibulární léze (Z. Čada)………………………….. 223
23        Perilymfatická píštěl (Z. Čada)…………………………………………………………. 230
24        Dehiscence předního (horního) polokruhovitého kanálku
(P. Vrabec, Z. Čada)……………………………………………………………………………. 236
VI.       Speciální část – centrální vestibulární syndrom
25        Vestibulární syndromy projevující se ve frontální rovině
(R. Černý, Z. Čada)……………………………………………………………………………… 248
26        Vestibulární syndromy projevující se v sagitální rovině (Z. Čada)… 261
27        Vestibulární syndromy projevující se v horizontální rovině
(Z. Čada)……………………………………………………………………………………………… 267
28        Mozečkové příčiny poruchy rovnováhy (R. Černý, Z. Čada)…………… 272
29        Kortikální léze (R. Černý)………………………………………………………………….. 285
30        Vestibulární migréna (Z. Čada)…………………………………………………………. 293
31        Vestibulární epilepsie  (R. Černý)………………………………………………………. 300
VII.     Speciální část – ostatní příčiny poruchy rovnováhy
32        Vaskulární příčiny poruchy rovnováhy (J. Jeřábek, Z. Čada)…………. 312
33        Posttraumatické poruchy rovnováhy (V. Chrobok, Z. Čada)…………… 322
34        Fobické posturální vertigo a chronická subjektivní závrať
(J. Jeřábek)………………………………………………………………………………………….. 331
35        Familiární epizodická ataxie 1. a 2. typu
(M. Formánek, K. Zeleník, P. Komínek, Z. Čada)………………………………… 338
36        Kinetóza (K. Zeleník, M. Formánek, P. Komínek, Z. Čada)………………… 343
37        Léky navozená porucha rovnováhy (K. Zeleník, M. Formánek,
P. Komínek, Z. Čada)
…………………………………………………………………………… 348
38        Cervikogenní (cervikální) závrať (Z. Čada, O. Čakrt, R. Černý)……… 353
39        Porucha rovnováhy a psychické poruchy (M. Anders)…………………….. 361
40        Porucha rovnováhy v dětském věku
(D. Groh, Z. Čada, J. Fajstavr)……………………………………………………………. 373
41        Porucha rovnováhy ve stáří (Z. Čada)……………………………………………… 378
VIII.    Speciální část – chirurgická léčba a perspektivy léčby
42        Vestibulární schwannom a jiné nádory skalní kosti
a mostomozečkového koutu (M. Chovanec)……………………………………… 396
43        Chemická labyrintektomie (Z. Balatková, Z. Čada)………………………….. 423
44        Chirurgická labyrintektomie (J. Skřivan, Z. Čada)………………………….. 427
45        Operace na saccus endolymphaticus (J. Kluh)………………………………….. 430
46        Vestibulární neurektomie (M. Chovanec)…………………………………………. 434
47        Perilymfatická píštěl – chirurgická léčba (J. Bouček)……………………… 441
48        Operace nádorů mostomozečkového koutu (M. Chovanec)…………….. 446
49        Současné trendy a perspektivy (Z. Čada, R. Černý, O. Čakrt)…………… 456
50        Poučení pro praxi (Z. Čada, V. Chrobok, P. Komínek)………………………. 473
IX.       Přílohy
Hmotnost 0,67 kg
Formát

Rok vydání

Nákupní košík
Přejít nahoru