Historie ORL – 100 let

Ivan Kalivoda,
Pavel Komínek, Viktor Chrobok, pevná vazba, 672 stran formátu A5, rok vydání 2021

300,00  vč. DPH

Katalogové číslo: 9788073112066 Kategorie: , Štítek:

Stejně jako každá oblast lidských činností má i otorinolaryngologie své dějiny, které se začínají datovat v první polovině 19. století v návaznosti na výzkum v oblasti anatomie, fyziologie a globální vědecko-technologický pokrok. V Rakousko-Uherské monarchii se oto-faryngologie a rino-laryngologie začaly vyvíjet jako dva zdánlivě nesourodé obory ve Vídni a jen o něco málo později i v Praze. Do tohoto vývoje významným způsobem zasáhli právě čeští lékaři a pražská lékařské fakulta, a to zejména snahou o jejich emancipaci po rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze v roce 1883 na českou a německou lékařskou fakultu.

Otorinolaryngologie v Českých zemích prošla nelehkým vývojem, kdy na počátku byly jen nesmělé pokusy zařadit, byť i jen přednášky z otologie ve výuce lékařství. Velkým úspěchem byl pak vznik české Otologicko-faryngologické kliniky v roce 1892, která postupně získala stabilní zázemí a materiálně-technické vybavení nejen pro každodenní klinickou praxi, ale i pro výzkum a výuku. Nicméně stále byla ve stínu své „starší sestry“, německé ušní kliniky, a plného rozvoje se dočkala až o několik dekád později, po skončení druhé světové války.

Naši předchůdci zažili dobu nouze, hrůzy mnohých válečných let a dlouhou dobu nesvobody. Vypořádali se s nimi i přes všechny překážky mimořádně úspěšně, a etablovali tak náš obor mezi ostatní a dokázali vytvořit síť pracovišť po celé naší republice, vyškolit tisíce schopných odborníků a pomoci milionům nemocných.

Naší snahou bylo volně navázat na publikaci „Příspěvek k historii otorinolaryngologie v Čechách a na Moravě“ z roku 2003 od doc. Škeříka a prof. Betky a cenné informace, které zaznamenaly, dle možností doplnit, rozšířit a aktualizovat o vývoj za posledních téměř 20 let. Práce to byla nelehká, neboť na hodně informací a osobností se zapomnělo nebo vzpomínky na ně jsou mnohdy nepřesné. Naštěstí jsme narazili na spoustu milých a ochotných lidí, kteří naše nadšení pro toto dílo sdíleli a velice nám s jeho tvorbou pomohli.

Kniha je koncipovaná geograficky, kdy jednotlivá pracoviště jsou rozdělena podle soudobého administrativního dělení krajů a okresů v České republice. Je to přehledné a jistě i zajímavé pro další generace, protože toto územní dělení bylo v minulosti nestálé, a třeba se v budoucnu ještě změní. Součástí každé kapitoly jsou portréty a biografické informace o primářích a přednostech jednotlivých pracovišť, ale i jiných významných osobnostech, které se zasloužily o rozvoj a šíření dobrého jména otorinolaryngologie.

V roce 2021 si připomínáme 100. výročí založení České odborné ORL společnosti. Kdo ví, jakou vizi měli na začátku její zakládající členové prof. Kutvirt, prof. Císler a prof. Výmola o tom, jak se bude rozvíjet a kam bude směrovat. Myslíme si, že kdyby viděli současný stav české otorinolaryngologie, která v ničem nezaostává za celosvětovými moderními trendy, by byli spokojeni.

Čas neúprosně běží, všichni stárneme a zapomínáme, proto nám bylo potěšením sestavit souhrnnou monografii, která se stane jakýmsi „check-pointem“ pro dosavadní historii našeho oboru. Snad v budoucnu na něj navážou naši následovníci. Pevně věříme, že monografie bude přínosná pro všeobecný přehled historie a vývoje ušního, nosního a krčního lékařství nejen pro otorinolaryngology, ale i neotorinolaryngology a přinese pocity radosti a spolupatřičnosti k našemu krásnému oboru.

 

Obsah
Předmluva                7
I.       Historie ORL  21
1        Počátky otorinolaryngologie v Českých zemích  22
1.1     Počátky a vývoj české otologie     22
1.2     Počátky a vývoj české rino-laryngologie         33
1.3     Významné osobnosti – medailonky               39
2        Historie České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy
a krku České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně            49
2.1     Volné sdružení českých oto-rhino-laryngologů49
2.2     Založení otolaryngologické společnosti a období 1921–1945             51
2.3     Československá otolaryngologická společnost v období 1945–1989    60
2.4     Česká otorinolaryngologická společnost po roce 1989 a v současnosti68
2.5     Česká (československá) ORL literatura a odborný časopis  82
II.      Praha       93
3        Všeobecná fakultní nemocnice          94
3.1     Klinika nemocí ušních, nosních a krčních       94
3.2     Oddělení otorinolaryngologie        104
3.3     Dětská ORL klinika    105
3.4     Oddělení dětské otorinolaryngologie              106
3.5     Foniatrická klinika      107
3.6     Významné osobnosti – medailonky               111
4        Fakultní nemocnice v Motole            140
4.1     ORL oddělení Městské nemocnice v Motole
a Fakultní nemocnice v Motole     140
4.2     ORL klinika dospělých                141
4.3     Dětská ORL klinika    145
4.4     Významné osobnosti – medailonky               149
5        Fakultní nemocnice Královské Vinohrady        162
5.1     Historie     162
5.2     Významné osobnosti – medailonky               166
6        Ústřední vojenská nemocnice            173
6.1     Historie     173
6.2     Významné osobnosti – medailonky               178
7        Fakultní Nemocnice Bulovka           187
7.1     Historie     187
7.2     Významné osobnosti – medailonky               190
8        Fakultní Thomayerova nemocnice    198
8.1     Historie     198
8.2     Významné osobnosti – medailonky               201
9        Nemocnice Na Homolce    205
9.1     Historie     205
9.2     Významné osobnosti – medailonky               206
III.    středočeský kraj              207
10      Benešov          208
10.1   Historie     208
10.2   Významné osobnosti – medailonky               211
11      Kladno           214
11.1   Historie     214
11.2   Významné osobnosti – medailonky               216
12      Kolín              220
12.1   Historie     220
11.2   Významné osobnosti – medailonky               222
13      Mělník            225
13.1   Historie     225
13.2   Významné osobnosti – medailonky               226
14      Mladá Boleslav               228
14.1   Historie     228
14.2   Významné osobnosti – medailonky               231
15      Zaniklá ORL pracoviště a nové ambulance
ve Středočeském kraji      234
15.1   Hořovice    234
15.2   Kutná Hora235
15.3   Nymburk   236
15.4   Příbram     237
15.5. Významné osobnosti – medailonky               241
15.6   Nové ambulance         245
IV.     Jihočeský kraj247
16      České Budějovice             248
16.1   Historie     248
16.2   Významné osobnosti – medailonky               252
17      Jindřichův Hradec          256
17.1   Historie     256
17.2   Významné osobnosti – medailonky               257
18      Tábor             260
18.1   Historie     260
18.2   Významné osobnosti – medailonky               262
19      Zaniklá ORL pracoviště a nové ambulance Jihočeského kraje           265
19.1   Písek        265
19.2   Strakonice  266
19.3   Vojenská nemocnice České Budějovice          268
19.4   Významné osobnosti – medailonky               269
19.5   Nové ambulance         273
V.      Plzeňský kraj  275
20      Plzeň              276
20.1   Historie     276
20.2   Významné osobnosti – medailonky               279
21      Klatovy           286
21.1   Historie     286
21.2   Významné osobnosti – medailonky               288
22      Zaniklá ORL pracoviště a nové ambulance Plzeňského kraje             290
22.1   Domažlice  290
22.2   Planá        291
22.3   Rokycany  293
22.4   Vojenská nemocnice Plzeň           293
22.5   Významné osobnosti – medailonky               295
22.6   Nové ambulance         299
VI.     Karlovarský kraj             301
23      Karlovy Vary  302
23.1   Historie     302
23.2   Významné osobnosti – medailonky               304
24      Cheb              309
24.1   Historie     309
24.2   Významné osobnosti – medailonky               311
25      Zaniklá ORL pracoviště a nové ambulance Karlovarského kraje       313
25.1   Mariánské Lázně         313
25.2   Ostrov nad Ohří          313
25.3   Sokolov    314
25.4   Významné osobnosti – medailonky               315
VII.   Ústecký kraj    317
26      Ústí nad Labem              318
26.1   Historie     318
26.2   Významné osobnosti – medailonky               322
27      Děčín              326
27.1   Historie     326
27.2   Významné osobnosti – medailonky               330
28      Litoměřice       334
28.1   Historie     334
28.2   Významné osobnosti – medailonky               336
29      Most               340
29.1   Historie     340
29.2   Významné osobnosti – medailonky               343
30      Zaniklá ORL pracoviště a nové ambulance Ústeckého kraje              346
30.1   Chomutov346
30.2   Rumburk   347
30.3   Teplice      348
30.4   Terezín      349
30.5   Významné osobnosti – medailonky               350
30.6   Nové ambulance         354
VIII. Liberecký kraj355
31      Liberec           356
31.1   Historie     356
33.2   Významné osobnosti – medailonky               359
32      Jablonec nad Nisou         363
32.1   Historie     363
32.2   Významné osobnosti – medailonky               365
33      Zaniklá ORL pracoviště a nové ambulance Libereckého kraje           366
33.1   Česká Lípa / Nový Bor                366
33.2   Semily / Lomnice nad Popelkou   369
33.3   Turnov      371
33.4   Významné osobnosti – medailonky               371
33.5   Nové ambulance         374
IX.     Královéhradecký kraj      375
34      Hradec Králové               376
34.1   Historie     376
34.2   Významné osobnosti – medailonky               385
35      Jičín               395
35.1   Historie     395
35.2   Významné osobnosti – medailonky               397
36      Náchod           400
36.1   Historie     400
36.2   Významné osobnosti – medailonky               403
37      Trutnov          406
37.1   Historie     406
37.2   Významné osobnosti – medailonky               407
38      Zaniklá ORL pracoviště a nové ambulance Královehradeckého
kraje               410
38.1   Dvůr Králové nad Labem             410
38.2   Jaroměř-Josefov          410
38.3   Rychnov nad Kněžnou410
38.4   Významné osobnosti – medailonky               410
38.5   Nové ambulance         410
X.      Pardubický kraj              411
39      Pardubice       412
39.1   Historie     412
39.2   Významné osobnosti – medailonky               418
40      Svitavy           425
40.1   Historie     425
40.2   Významné osobnosti – medailonky               428
41      Ústí nad Orlicí431
41.1   Historie     431
41.2   Významné osobnosti – medailonky               432
42      Zaniklá ORL pracoviště a nové ambulance Pardubického kraje         435
42.1   ORL ordinariát v Chrudimi          435
42.2   ORL oddělení Litomyšl               435
42.3   ORL oddělení Moravská Třebová  436
42.4   Významné osobnosti – medailonky               437
42.5   Nové ambulance         441
XI.     Kraj Vysočina443
43      Jihlava           444
43.1   Historie     444
43.2   Významné osobnosti – medailonky               446
44      Havlíčkův Brod              450
44.1   Historie     450
44.2   Významné osobnosti – medailonky               453
45      Pelhřimov       457
45.1   Historie     457
45.2   Významné osobnosti – medailonky               459
46      Třebíč             461
46.1   Historie     461
46.2   Významné osobnosti – medailonky               463
47      Zaniklá ORL oddělení a nové ambulance Kraje Vysočina466
47.1   Nové Město na Moravě                466
47.2   Významné osobnosti – medailonky               467
47.3   Nové ambulance         469
  1.    Jihomoravský kraj          471
48      Brno – Fakultní nemocnice u svaté Anny          472
48.1   Historie     472
48.2   Významné osobnosti – medailonky               480
49      Brno – Dětská fakultní nemocnice    493
49.1   Historie     493
49.2   Významné osobnosti – medailonky               497
50      Brno – Fakultní nemocnice Brno      500
50.1   Historie     500
50.2   Významné osobnosti – medailonky               502
51      Brno – Vojenská nemocnice             505
51.1   Historie     505
51.2   Významné osobnosti – medailonky               507
52      Břeclav           510
52.1   Historie     510
52.2   Významné osobnosti – medailonky               511
53      Kyjov             513
53.1   Historie ORL oddělení                513
53.2   Historie Foniatrického oddělení     514
53.3   Významné osobnosti – medailonky               515
54      Vyškov           519
54.1   Historie     519
54.2   Významné osobnosti – medailonky               520
55      Znojmo           522
55.1   Historie     522
55.2   Významné osobnosti – medailonky               524
56      Zaniklá ORL pracoviště a nové ambulance Jihomoravského
kraje               527
56.1   Brno – Nemocnice Milosrdných bratří            527
56.2   Brno – Koliště           527
56.3   Valtice      529
56.4   Významné osobnosti – medailonky               531
56.5   Nové ambulance         535
XIII. Olomoucký kraj              537
57      Olomouc – Fakultní nemocnice        538
57.1   Historie     538
57.2   Významné osobnosti – medailonky               544
58      Olomouc – Vojenská nemocnice        554
58.1   Historie     554
58.2   Významné osobnosti – medailonky               557
59      Prostějov         561
59.1   Historie     561
59.2   Významné osobnosti – medailonky               562
60      Šumperk         565
60.1   Historie     565
60.2   Významné osobnosti – medailonky               567
61      Zaniklá ORL oddělení a nové ambulance Olomouckého kraje           570
61.1   Hranice      570
61.2   Přerov       572
61.3   Významné osobnosti – medailonky               573
61.4   Nové ambulance         578
XIV. zlínský kraj     579
62      Zlín                580
62.2   Významné osobnosti – medailonky               582
63      Kroměříž         585
63.1   Historie     585
63.2   Významné osobnosti – medailonky               588
64      Zaniklá ORL oddělení a nové ambulance Zlínského kraje591
64.1   Uherské Hradiště         591
64.2   Vsetín       592
64.3   Významné osobnosti – medailonky               593
64.4   Nové ambulance         597
XV.    moravskoslezský kraj       599
65      Ostrava – Poruba            600
65.1   Historie     600
65.2   Významné osobnosti – medailonky               606
66      Ostrava – Fifejdy            612
66.1   Historie     612
66.2   Významné osobnosti – medailonky               616
67      Ostrava – Vítkovice         620
67.1   Historie     620
67.2   Významné osobnosti – medailonky               622
68      Havířov          626
68.1   Historie     626
68.2   Významné osobnosti – medailonky               628
69      Frýdek-Místek629
69.1   Historie     629
69.2   Významné osobnosti – medailonky               633
70      Nový Jičín       635
70.1   Historie     635
70.2   Významné osobnosti – medailonky               638
71      Opava            641
71.1   Historie     641
71.2   Významné osobnosti – medailonky               644
72      Třinec             647
72.1   Historie     647
72.2   Významné osobnosti – medailonky               649
73      Zaniklá ORL pracoviště a nové ambulance Moravskoslezského
kraje               651
73.1   Bruntál      651
73.2   Krnov / Město Albrechtice           652
73.3   Karviná / Orlová         653
73.4   Opava – Vojenská nemocnice        655
73.5   Ostrava – Foniatrické oddělení      655
73.6   Významné osobnosti – medailonky               656
73.7   Nové ambulance         661
  1.   přílohy           662
ORL nástroje a přístroje        662
Dobové texty       666
Hmotnost 1,2 kg
Formát

Rok vydání

Nákupní košík
Přejít nahoru