Foniatrie – Hlas – elektronická publikace

Jakub Dršata a kol.
elektronická publikace, 320 stran, formát pdf, epub
Rok vydání: 2024

KUTVIRTOVA CENA České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP za rok 2011

600,00  vč. DPH

Katalogové číslo: 9788073112219 Kategorie: , Štítek:

Předkládaná kniha je koncipována jako první díl trilogie Hlas – Sluch – Řeč, která si klade za cíl obsáhnout celou šíři současné koncepce oboru foniatrie. Záměrem autorského kolektivu bylo shrnout současné znalosti z oblasti poruchy komunikace, s ohledem na změny, kterými obor prošel od vydání posledních učebnic.

Kniha je uspořádána podle běžných zvyklostí na obecnou část (anatomie, fyziologie, vyšetření a obecné zásady léčby), ve speciální části jsme se drželi konvenčního dělení hlasových poruch na organické a funkční. Záměrem autorů bylo obohatit obzor čtenářů z řad lékařů o nové vztahy oboru foniatrie, především k hlasové pedagogice, operačním postupům a profesní medicíně. Jsme proto velmi rádi, že pozvání ke knize přijali odborníci z řady foniatrických pracovišť i dalších odborností z České i Slovenské republiky. Protože většina textu pochází od autorů českých, bylo rozhodnuto pro zachování formální kontinuity přeložit slovenské příspěvky do českého jazyka. Nebylo zcela jednoduché formálně i obsahově sjednotit text od mnoha přispěvovatelů a konečné dílo je tedy názorovou syntézou. Doufáme, že výsledek odpovídá naší upřímné snaze vytvořit srozumitelnou a moderní učebnici, a věříme, že si kniha najde své čtenáře.

I HLAS A JEHO VÝZNAM

II KLINICKÁ ANATOMIE A FYZIOLOGIE HLASOTVORNÉHO ÚSTROJÍ

III VYŠETŘENÍ HLASU

IV LÉČBA HLASOVÝCH PORUCH

V ORGANICKÉ PORUCHY HLASU7

VI FUNKČNÍ PORUCHY HLASU (FUNKČNÍ DYSFONIE)

VII ONEMOCNĚNÍ HLASU SPOJENÁ S PROFESÍ A UMĚLECKÝM PROJEVEM

VIII OŠETŘOVATELSTVÍ VE FONIATRII

IX POUČENÍ PRO PRAXI

 

 

Formát

Rok vydání

Mohlo by se Vám líbit…

Nákupní košík
Přejít nahoru