Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Viktor Chrobok, Pavel Komínek, Jan Plzák, Petr Čelakovský, Karol Zeleník a kolektiv, pevná vazba, 584 stran formátu A5, rok vydání 2022

KUTVIRTOVA CENA České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP za rok 2022

850,00  vč. DPH

Katalogové číslo: 9788073112059 Kategorie: , Štítky: ,
Úkolem sepsání celostátní učebnice „Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku“ byla snaha přehledně shrnout současné znalosti o etiopatogenezi, diagnostice a léčbě chorob ucha, nosu a krku.
Kniha je rozdělena do několika základních částí číslovaných římskými číslicemi:
I. Sluchové a rovnovážné ústrojí, II. Dýchací cesty, III. Polykací cesty, IV. Krk, V. Vybrané kapitoly z dětské otorinolaryngologie, foniatrie a akutní stavy v otorinolaryngologii. Novinkou této učebnice jsou části VI. Základní chirurgické postupy a VII. Novinky v otorinolaryngologii, které mají demonstrovat pokrok oboru v posledních letech. Část VIII. Latinsko-český slovníček Mezinárodní klasifikace nemocí a chirurgických výkonů doplňuje a vytváří celistvost monografie.
Základní části jsou dále rozděleny na další oddíly, které jsou chronologicky číslovány arabskými číslicemi od 1 do 65. Zcela zásadní informace a poznatky jsou v textu zvýrazněny barevným pozadím (zvýrazněný text). Doplňující informace nebo údaje rozšiřující základní text jsou naopak zařazeny do textů ve formě petitu, který je pro snadnější orientaci rovněž odlišen. Na závěr každé kapitoly je umístěn stručný souhrn obsahující heslovitě základní informace z příslušné kapitoly.
Je zdůrazněn mezioborový přístup v diagnostice a léčbě onemocnění hlavy a krku, který je v současnosti nezbytností a jednoznačně slouží ku prospěchu pacienta.
Přáli bychom si, aby monografie byla užitečným zdrojem informací nejen ušním, nosním a krčním lékařům, ale i spolupracujícím specialistům, praktickým lékařům, studentům a také střednímu zdravotnickému personálu.
 
Obsah
  1.        Sluchové a rovnovážné ústrojí          21
1        Základy otologie (V. Chrobok, J. Dršata, N. Koblásová)      22
1.1     Anatomie a fyziologie  22
1.2     Základy klinického vyšetření        27
1.3     Diagnostické metody   28
2        Zevní ucho (V. Chrobok, J. Mejzlík, K. Pokorný)  50
2.1     Vrozené vady             50
2.2     Záněty       52
2.3     Nádory      59
2.4     Ušní maz   62
2.5     Cizí tělesa 63
2.6     Úrazy        65
3        Střední ucho (V. Chrobok, A. Pellant, M. Černý, J. Dědková)68
3.1     Vrozené vady             69
3.2     Záněty       69
3.3     Nádory      96
3.4     Úrazy, zlomeniny spánkové kosti  98
4        Choroby vnitřního ucha (L. Školoudík, V. Chrobok, J. Dršata)             102
4.1     Vrozené vady             102
4.2     Záněty       104
4.3     Nádory      105
4.4     Úrazy        107
4.5     Otoskleróza                111
4.6     Senzorineurální nedoslýchavost     114
4.7     Tinitus      119
5        Vestibulologie (L. Školoudík, M. Stříteská, Z. Čada)             122
5.1     Periferní vestibulární syndrom      122
5.2     Centrální vestibulární syndrom     125
5.3     Benigní paroxyzmální polohovací vertigo       126
5.4     Vestibulární neuronitida               126
5.5     Ménièrova choroba      126
6        Lícní nerv (J. Mejzlík, V. Chrobok)     131
6.1     Klinická anatomie       131
6.2     Vyšetřovací metody     132
6.3     Poruchy funkce lícního nervu        136
  1.       Dýchací cesty   139
7        Nos a vedlejší dutiny nosní (J. Plzák, M. Tedla, P. Matoušek)              140
7.1     Klinická anatomie       140
7.2     Klinická fyziologie      144
7.3     Vyšetřovací metody     146
7.4     Vrozené vady             150
7.5     Onemocnění nosní přepážky         152
7.6     Záněty       154
7.7     Nádory      166
7.8     Úrazy        171
7.9     Epistaxe    175
7.10   Cizí tělesa  178
7.11   Poruchy čichu            179
8        Hrtan a průdušnice (K. Zeleník, J. Dršata, M. Formánek)    182
8.1     Klinická anatomie       182
8.2     Klinická fyziologie      189
8.3     Vyšetřovací metody     192
8.4     Vrozené vady             199
8.5     Záněty       201
8.6     Nádory      214
8.7     Úrazy        223
8.8     Nemoci průdušnice a průdušek      228
  1.     Polykací cesty  233
9        Dutina ústní a hltan (P. Komínek, V. Chrobok)   234
9.1     Klinická anatomie dutiny ústní a hltanu         234
9.2     linická fyziologie        242
9.3     Vyšetřovací metody     245
9.4     Vrozené poruchy dutiny ústní a hltanu           250
9.5     Hyperplázie  lymfoepiteliálního  hLtanového okruhu        251
9.6     Záněty dutiny ústní     255
9.7     Záněty hltanu             257
9.8     Komplikace zánětů hltanu            271
9.9     Jiná nenádorová onemocnění hltanu               282
9.10   Nádory dutiny ústní    285
9.11   Nádory hltanu            289
9.12   Úrazy dutiny ústní a hltanu          295
10      Onemocnění jícnu (P. Lukeš, J. Sýba, K. Zeleník)301
10.1   Klinická anatomie a fyziologie      301
10.2   Vyšetřovací metody     302
10.3   Nemoci jícnu             305
  1.      Krk                321
11      Zevní krk
(P. Čelakovský, V. Chrobok, J. Laco, J. Dědková, P. Matoušek)               322
11.1   Klinická anatomie       322
11.2   Klinické příznaky zduření na krku  326
11.3   Vyšetřovací metody     328
11.4   Vrozené vady             334
11.5   Záněty       339
11.6   Nádory      343
11.7   Úrazy        349
12      Štítná žláza (P. Čelakovský, J. Astl)    352
12.1   Klinická anatomie       352
12.4   Vyšetřovací metody     354
12.5   Základní nenádorová onemocnění štítné žlázy a indikace k operaci (tyreoidektomii)               356
12.6   Maligní nádory štítné žlázy          357
12.7   Chirurgie štítné žlázy a její komplikace          359
13      Slinné žlázy (M. Zábrodský, L. Staníková)           364
13.1   Klinická anatomie       364
13.2   Klinická fyziologie      366
13.3   Vyšetřovací metody     366
13.4   Záněty       370
13.5   Sialolitiáza                372
13.6   Nádory      374
  1.       Vybrané kapitoly            379
14      Vybrané kapitoly z dětské otorinolaryngologie
(K. Zeleník, P. Komínek)    380
14.1   Klinicky významné anatomické a funkční rozdíly u dětí    380
14.2   Porucha sluchu u dětí  382
14.3   Opakované infekce horních cest dýchacích a středouší u dětí              384
14.4   Stridor, chrapot, porucha dýchaní ve spánku u dětí           385
14.5   Bolest v krku, poruchy polykání u dětí          386
14.6   Zvětšené uzliny na krku u dětí      386
15      Vybrané kapitoly z foniatrie
(J. Dršata, M. Kučera, J. Vydrová, M. Vohlídková)                388
15.1   Poruchy sluchu           388
15.2   Poruchy hlasu            390
15.3   Poruchy řeči               394
15.4   Poruchy polykání        397
16      Akutní stavy v otorinolaryngologii
(J. Vodička, P. Komínek, V. Chrobok) 400
16.1   Krvácení    400
16.2   Dušnost a dušení        401
16.3   Zánětlivé komplikace   403
16.4   Úrazy        404
16.5   Náhlé poruchy sluchu 405
16.6   Náhlé poruchy rovnováhy             405
16.7   Další akutní stavy       406
  1.      Základní chirurgické postupy          409
17      Paracentéza, zavedení ventilační trubičky(J. Vodička)             410
18      Antromastoidektomie (J. Vodička)412
19      Myringoplastika(J. Mejzlík, V. Chrobok)       413
20      Sanace chronického středoušního zánětu(R. Salzman)       414
21      Tympanoplastika(L. Školoudík)    416
22     Chirurgie otosklerózy – stapedotomie(R. Salzman, T. Bakaj)            418
23     Kochleární implantace (B. Gál, M. Urík)        419
24      Repozice zlomeniny nosních kůstek(D. Slouka)              421
25      Septoplastika(R. Salzman, C. Hučko)            422
26      Funkční endoskopická chirurgie dutin (FESS) (P. Matoušek, M. Masárová)        424
27      Chirurgie rinolikvorey(P. Matoušek, M. Plášek)             426
28      Přímá laryngoskopie(M. Formánek, K. Zeleník)              428
29     Ezofagoskopie a hypofaryngoskopie(D. Slouka)              430
30      Tracheotomie a koniotomie(M. Černý, V. Chrobok)        431
31      Parciální a totální laryngektomie(B. Gál)       433
32      Adenotomie, adenoidektomie (M. Urík, N. Koblásová)     436
33      Tonzilektomie(M. Urík)              438
34      Exstirpace mediální a laterální krční cysty a píštěle
(P. Urbánková, B. Gál)               440
35      Resekce tumoru orofaryngu  (B. Gál)             442
36     Bloková krční disekce(P. Čelakovský, V. Chrobok)         444
37      Totální tyreoidektomie, hemityreoidektomie a paratyreoidektomie
(P. Laštůvka, J. Plzák)                446
38      Exstirpace podčelistní slinné žlázy(D. Slouka)448
39      Parotidektomie(L. Staníková, P. Komínek)     450
40      Rekonstrukce v oblasti hlavy a krku (I. Stupka, B. Gál, Z. Dvořák)    452
VII.   Novinky v otorinolaryngologii          455
41     Endoskopická chirurgie ucha   (R. Salzman, P. Beláková)        456
42     Balonková dilatace sluchové trubice (L. Školoudík, M. Formánek)      458
43      Implantabilní systémy pro přímé kostní vedení(B. Gál, M. Veselý)    460
44      Vyšetření čichu a chuti(J. Vodička, H. Faitlová)             461
45      Funkční elektrická stimulace hrtanu
– laryngeální pacemaker(M. Zábrodský)         463
46      Obstrukční syndrom spánkové apnoe a chrápání(D. Slouka)              464
47      Mikroskop v otorinolaryngologii(J. Vodička)466
48      Optické endoskopické zobrazovací metody (P. Lukeš)       468
49      Flexibilní endoskopické vyšetření polykání  a videofluoroskopie
(M. Černý, J. Šatanková, J. Dědková, L. Zeinerová)         470
50      Sialendoskopie(L. Staníková, P. Komínek)     472
51      Chirurgie spodiny lební (rinobaze) (P. Matoušek, L. Čábalová)         474
52      Chirurgie spodiny lební (laterobaze)(M. Chovanec)          476
53      Chirurgie očnice(P. Matoušek, J. Lubojacký, A. Kopecký)478
54      Robotická chirurgie(K. Sláma, R. Salzman, M. Brož)      480
55      Zobrazovací metody(J. Vodička, J. Dědková)  482
56      PET-CT/MR v otorinolaryngologii
(M. Hyravý, R. Salzman, D. Slouka, M. Chovanec)          486
57      3D plánování a rekonstrukce obličejového skeletu
(Z. Dvořák, B. Gál, I. Stupka)      488
58      Radioterapie, chemoterapie, biologická léčba a imunoterapie
(M. Vošmik, J. Klozar)490
59      Imunologie zhoubných nádorů hlavy a krku (V. Koucký)   492
60      Primární vaskulitidy v otorinolaryngologii(D. Kalfeřt, V. Koucký)    494
61      COVID-19 a OR(V. Chrobok, P. Komínek) 497
62      COVID-19 a tracheostomie(V. Chrobok, P. Komínek)      499
  1.   Latinsko-český slovníček  501
63      Latinsko-česká terminologie vybraných jednotek
dle MKN klasifikace (P. Nečas, J. Krtičková, B. Gál, L. Švanda)             502
64      Latinsko-česká terminologie vybraných operačních postupů
(J. Krtičková, P. Nečas, B. Gál, L. Švanda)          541
  1.      Přílohy     555
Slovníček jmen (J. Krtičková, P. Nečas)  556
Souhrn               570
Summary            570
Hmotnost 1,1 kg
Rok vydání

Formát

Nákupní košík
Přejít nahoru