Sluchová trubice

Lukáš Školoudík, Martin Formánek a kolektiv,
pevná vazba, 224 stran formátu A5, rok vydání 2019

370,00  vč. DPH

Katalogové číslo: 9788073111892 Kategorie: ,

Cílem monografie je podat komplexní přehled aktuálních znalostí o anatomii, fyziologii, poruchách funkce sluchové trubice a onemocněních s ní spojených.

Kniha je rozdělena do několika základních částí číslovaných římskými číslicemi:

I. Anatomie, embryologie a fyziologie sluchové trubice;

II. Vyšetření sluchové trubice;

III. Poruchy funkce sluchové trubice;

IV. Terapie;

V. Onemocnění spojená s poruchou funkce sluchové trubice;

VI. Sluchová trubice při změnách tlaku – létání, potápění, hyperbarická komora;

VII. Závěr.

Tyto části jsou dále rozděleny na kapitoly, které jsou chronologicky číslovány arabskými číslicemi od 1 do 18.

První část shrnuje základní klinicky důležité poznatky o vývoji, anatomii a fyziologii sluchové trubice. Druhá část je podrobně věnována současným možnostem jejího hodnocení. Probrány jsou základní vyšetření, kterými lze funkci snadno vyšetřit v každodenní praxi, i experimentální metody. Třetí část pojednává o aktuálním rozdělení poruch sluchové trubice a jejich možných příčinách. Čtvrtá část je zaměřena na možnosti konzervativní i chirurgické léčby jednotlivých poruch sluchové trubice. Zařazena je také, v české literatuře raritní, kapitola věnující se tomu, jak je možné funkci sluchové trubice ovlivnit rehabilitací. Pátá část pojednává o patologiích středouší, které mohou být způsobeny poruchou funkce sluchové trubice. Tato problematika ovšem není vzhledem ke svému rozsahu probrána v celé své šíři. V případě zájmu o podrobnosti odkazujeme čtenáře na další knihy z edice Medicína hlavy a krku. Šestá část je věnována důležitosti správné funkce sluchové trubice v podmínkách změny okolního tlaku. Jedná se o prakticky zaměřenou část knihy, která se věnuje létání, potápění a pobytu v hyperbarické komoře. Rychle narůstající dostupnost letecké dopravy a popularita komerčního potápění nás vedla k zařazení kapitol, které jistě zaujmou i nelékařskou veřejnost. V rámci diskuse o přípravě pacienta k hyperbarické oxygenoterapii jsme zařadili do této části také dosud málo diskutovanou problematiku funkce sluchové trubice při pobytu v hyperbarické komoře.

Zásadní informace a poznatky jsou v textu zvýrazněny barevným podtiskem. Doplňující informace nebo údaje rozšiřující základní jsou naopak zařazeny do textů ve formě petitu, který je pro snadnější orientaci rovněž odlišen. Na závěr každé kapitoly je pak umístěn stručný souhrn obsahující heslovitě základní informace z příslušné kapitoly. Součástí monografie je i stručný slovníček základních pojmů a slovníček jmenný, rozšiřující text o další historické informace.

Hmotnost 0,48 kg
Formát

Rok vydání

Nákupní košík
Přejít nahoru