MFT 4-8 sTArs

Výchozím materiálem konceptu MFT 4-8 sTArs se stal materiál MFT 9-99 sTArs Übungsblocks. Dle požadavků byl původní koncept dále rozvíjen a upravován dcerou Anity Kittel Ninou Oster a to až do této současné podoby. Jednotlivá cvičení byla ověřována přímo při práci s dětmi a po dobu několika let neustále optimalizována. Uvedená zábavná cvičení se věnují nejen tréninku orofaciální oblasti, tento koncept nezapomíná ani na důležitost funkčního propojení svalů v rámci celého těla. Využívá k tomu mnoho her, jejichž prostřednictvím zlepšuje funkci dutiny ústní s využitím poznatků o myofasciálním řetězení.

Koncept MFT 4-8 sTArs je rozdělen do 3 sešitů, z nichž každý cílí svou pozornost na určitou oblast.

Sešit 1 „Muki a jeho zábavné hry s pusou“ se zaměřuje na úpravu nerovnováhy ve svalovém napětí v oblasti obličeje, zejména svalů jazyka a úst, a připravuje je na fyziologický polykací vzor a v případě potřeby i na speciální terapii artikulace s/š.

Sešit 2 „Muki a jeho zábavné hry s polykáním“ navazuje na sešit 1 a mění patologický polykací vzorec na vzorec fyziologicky správný.

Sešit 3 „Muki a jeho zábavné hry s mluvením“ navazuje na sešit 1 a případně na sešit 2 a upravuje artikulaci hlásek s/š, ale i dalších sykavek typických pro češtinu.

Dále ke konceptu patří tištěný materiál – Soubor materiálů, který je určen pro terapeutky a terapeuty. Naleznete v něm obecné informace o celém konceptu, informace o terapii včetně nejdůležitějších bodů terapie obsažených v Mukiho sešitech, dokumenty pro diagnostický záznam, poradenství a také tipy na vhodná doporučení pro rodiče, aby byla terapie účinná. Najdete zde také všechny příběhy, které se váží k obrázkům v sešitech 1,2 a 3.

Pro efektivnější práci terapeutů s tímto materiálem byly vytvořeny podrobné metodiky, které jsou ve formátu PDF, jsou očíslovány 1-3 a patří k jednotlivým sešitům. Jsou zde uvedeny konkrétní informace o struktuře jednotlivých terapií v sešitech, naleznete v nich informace o potřebných pomůckách, písničky a říkanky. V závěru jsou zde k dispozici dokumenty v oddílu Přílohy k tisku.

Zobrazuji všech 9 výsledků

Nákupní košík
Přejít nahoru