Svět od 20. – 90. let XX. století

Mgr. Ivan Bauer
elektronická publikace
90 stran A4
Rok vydání: 2014

240,00  vč. DPH

Katalogové číslo: 9788073111434 Kategorie: Štítek:

Předkládáme vám pracovní sešit o dějinách 20. století. Podivného století, století dvou světových válek, dvou nebezpečných totalit. Bylo to století kruté genocidy i odvážné dekolonizace. V něm se zrodily problémy, jejichž následky trvají dodnes.

Ale sluší se připomenout také lidi, kteří se snažili nemocný svět uzdravit, ty, kteří chápali, že světu je třeba porozumění a spolupráce, trpělivosti, uvážlivosti a odvahy. I o nich bude řeč. Mahátma Gandhí, Jan Palach, Michail Gorbačov a jiní.

Pracovní sešit zachycuje období od konce první světové války do rozpadu SSSR. Každá kapitola pojednává o uceleném tématu československých či světových dějin a zároveň upozorňuje na vzájemné souvislosti. Snažili jsme se, aby úkoly byly různorodé a pestré a aby přispěly k pochopení nedávné minulosti. Říká se, že kdo nerozumí své historii, je odsouzen prožít ji znovu.

Naši publikaci využijete zejména v 9. ročníku ZŠ a v kvartě gymnázií, ale vybrané pasáže můžete předložit i starším studentům. K vypracování řady úkolů stačí pozorně číst, některé jsou určeny pro domácí přípravu, jiné vyžádají práci s internetem.

Pracovní sešit můžete použít jako ucelený učební materiál, stejně tak můžete vybrat libovolné úkoly a vlastní hodiny jen doplnit. Nejvhodnější je, aby daný úkol řešil každý student samostatně. Tam, kde vám jde o poradu a rozhovor, mohou pracovat dvojice. Vybrané úkoly jim vytiskněte a nakopírujte. Vypracovaný úkol bude pro žáky součástí zápisu a studijním materiálem.

Najdete tu typy různé úkolů: schematické mapky, tabulky, časové přímky a grafy, které pomáhají k vytvoření  přehledné představy. Najdete tu výkladové texty proložené po odstavcích otázkami, aby se děti mohly učit vyhledávat informace samy. Najdete tu úkoly na rozvoj logického úsudku, myšlenkové mapy a strukturované osnovy témat, protože v dějepise máme jedinečnou možnost učit děti přemýšlet.

Podstatnou složkou naší publikace jsou také dobová svědectví – výňatky z dokumentů, citáty historických osobností, dobové plakáty nebo texty písniček.

Pestrost a bohatství úkolů nabízí také různé možnosti hodnocení. Nabízené testové úlohy můžete snadno zkontrolovat přímo v hodině, osnovy a myšlenkové mapy se mohou stát podkladem pro přípravu ke zkoušení a časově náročnější úkoly, kde má dítě něco kreslit, stáhnout z internetu nebo sestavit, ty můžete zadat a zhodnotit jako domácí úkol.

Všechny úlohy a postupy jsem sám vyzkoušel a věřím, že i vám mohou pomoci k tomu, aby dějepis byl pestřejší, jasnější a logičtější. Palčivé problémy současného světa nevyřešíme, ale můžeme pomoci tomu, aby jim naši žáci lépe rozuměli.

Ivan Bauer

OBSAH

Podivné dědictví, svět 1918–1933…………………………………………. 4
Pavouk, 1933–1938…………………………………………………………. 16
Hrůzy války, 1939–42 ……………………………………………………… 26
Peklo pokračuje, 1943–1945……………………………………………… 36
Rozdělený dům, poválečný svět 1945–1965…………………………… 48
1968: Chcete klečet, nebo stát? ………………………………………… 64
1970–1989: Že by dialog? ………………………………………………… 74
Rok vydání

Nákupní košík
Přejít nahoru