Epistaxe

Petr Čelakovský, Petr Matoušek a kolektiv, pevná vazba, 280 stran formátu A5, rok vydání 2024

500,00  vč. DPH

Katalogové číslo: 9788073112127 Kategorie: , Štítek:
  • Popis 

Cílem autorů bylo vytvoření ucelené mezioborové monografie, která poskytne komplexní pohled na možnosti diagnostiky a léčby epistaxe a povede k prohloubení znalostí i spolupráce jednotlivých odborností. Monografie je výsledkem společné práce 25 autorů a řady spoluautorů, kteří v úvodní části zpracovali přehledným způsobem klinickou anatomii a funkci nosu. Další kapitoly jsou věnovány etiopatogenezi, diagnostice krvácení z nosu včetně možností odhalení jednotlivých příčin epistaxe a obecným principům celkové i lokální léčby.

Samostatná kapitola je věnována jednotlivým typům nosních tamponád. Podrobně jsou popsány veškeré používané chirurgické postupy, které otorinolaryngolog může v rámci řešení závažného krvácení využít. Řada kapitol je věnována diagnostice a léčbě specifických stavů, ovlivňujících krvácení z nosu. Jedná se o příspěvky autorů celé řady odborností, bez kterých by mnohdy léčba epistaxe nemohla být úspěšná (např. krvácení u hematologických a kardiovaskulárních chorob, krvácení u antiagregační a antikoagulační léčby, epistaxe u úrazů obličejového skeletu a kraniotraumat, nebo krvácení u některých celkových a hereditárních chorob). Především tato část je ukázkou pestrosti mezioborové diferenciální diagnostiky a terapie epistaxe. Pozornost je věnována také ošetřovatelské péči u pacientů s epistaxí, léčbě epistaxe endovaskulárními metodami a v neposlední řadě řešení závažných celkových stavů, spojených s epistaxí.

Kniha je doplněna řadou názorných schémat a fotografiemi různých patologických stavů či klinicky zajímavých nálezů. Uspořádání knihy odpovídá standardům dalších monografií, vycházejících v edici Medicína hlavy a krku. I tato monografie je tudíž doplněna seznamem zkratek, slovníčkem základních pojmů či jmenným rejstříkem.

I.      Anatomie, fyziologie, etiopatogeneze krvácení z nosu

1       Základy anatomie, cévní zásobení nosní dutiny

2       Fyziologie dutiny nosní

3       Etiopatogeneze

 

II.    Diagnostika

4       Zhodnocení celkového stavu

5       ORL vyšetření

6       Základní laboratorní vyšetření

7       Zobrazovací vyšetření

 

III.     Léčba

8       Obecné principy léčby

9       Lokální léčba

10     Chirurgická léčba

11     Základy celkové léčby

 

IV.    Speciální část – léčba

12     Nosní tamponády a hemostatické materiály

13     Cílená elektrokoagulace krvácející oblasti

14     Transnazální přístup k a. sphenopalatina

15     Transnazální přístup k přední etmoidální artérii

16     Zevní přístup k přední etmoidální artérii

17     Zevní přístup k maxilární artérii a zevní karotidě

18     Peroperační a pooperační epistaxe

19     Krvácení do očnice

20     Péče o dutinu nosní po léčbě epistaxe

21     Epistaxe u nádorů dutiny nosní a vedlejších dutin nosních

22     Epistaxe u úrazů obličejového skeletu

23     Epistaxe u Morbus Rendu-Osler-Weber

24     Epistaxe z oblasti baze lební a nitrolebí

25     Specifika dětského věku

26     Ošetřovatelská péče

27     Anesteziologické aspekty krvácení z nosu

28     Léčba závažných stavů

29     Endovaskulární možnosti léčby epistaxe

30     Epistaxe u kardiovaskulárních onemocnění

31     Epistaxe u hematologických chorob

32     Epistaxe u antikoagulační a antiagregační terapie

 

V.     Závěr

33     Poučení pro praxi

 

VI.    Přílohy

Hmotnost 0,58 kg
Rok vydání

Formát

Nákupní košík
Přejít nahoru