Pravopisné křižovatky Stavba slova, slova příbuzná

PaedDr. Zdeněk Topil, Kristýna Tučková, Dagmar Chroboková,
pracovní sešit formátu A4, 48 stran,
barevné ilustrace,
rok vydání: 2016

Stáhnout ukázku

95,00  vč. DPH

Katalogové číslo: 9788073111632 Kategorie: ,
Pravopisné křižovatky – Stavba slova, slova příbuzná vychází v edici Zatracená čeština nakladatelství Tobiáš. Ta přináší soubory cvičení, jejichž prostřednictvím se děti naučí, jak postupovat při řešení gramatických jevů, jako je například pravopis i/y po obojetných souhláskách uprostřed slova i v koncovkách, jak se orientovat ve stavbě slova, … s následným procvičením
a zafixováním postupů. Úlohy jsou rozpracovány do postupných výukových kroků (seriace), které jsou graficky zřetelně odlišeny a vymezeny tak, aby s nimi děti mohly pracovat samostatně.
Tento pracovní sešit je věnován stavbě slova, tedy učivu, se kterým se děti potřebují seznámit před probíráním vyjmenovaných slov (3. třída), stejně tak jako před učivem o pravopisu v koncovkách podstatných jmen, přídavných jmen i sloves (4. a 5. třída základní školy). Můžete jej používat samostatně, doporučujeme však kombinaci s naší novou řadou učebnic Českého

jazyka pro 1. stupeň základní školy, která začala vycházet v roce 2015.

Variantou k těmto postupům může být aplikace Zatracená čeština – verze pro iPad, nebo Windows 10.
Testovací balíček Zatracená čeština najdete ke stažení na App Store i v Microsoft Store zdarma.
Jak pracovní sešit používat?
Sešit je určen k individuální práci dítěte pod dohledem dospělé osoby. Cílem cvičení je nácvik a zafixování postupu v krocích, ale i rozvoj jemné motoriky, prostorové představivosti a manuální
zručnosti. Předtím, než začne dítě s jednotlivými cvičeními pracovat, nechte ho přečíst zadání a chtějte po něm, aby vám vysvětlilo, co se od něj očekává.
Cvičení
V prvním bloku cvičení na stránkách 2–7 se děti seznamují s pochopením příbuznosti slov na základě vysvětlování jejich významu. V dalším bloku cvičení na stránkách 8–23 se učí hledat kořen slova. Vodítkem pro názorné pochopení je čtvercová síť, do níž zapisujeme nebo nalepujeme slova příbuzná tak, aby písmena, která jsou příbuzným slovům společná, byla vždy zapsána pod sebou ve sloupečku tak, aby děti mohly vymezit, odkud kam se písmena pod sebou shodují – tedy odkud kam sahá kořen. V prvních cvičeních tohoto typu nabízí pracovní sešit slova příbuzná k zapsání pod sebe, v pokročilejší fázi musí děti slova příbuzná uvádět samy. Ve 3. ročníku se ještě kvůli vyjmenovaným slovům potřebují děti seznámit s pojmem předpona. Nevyhýbáme se ani příponové části, tu však nerozebíráme na jednotlivé přípony, jedná se o záležitost určenou spíše jazykovědcům než žákům 1. stupně základní školy. Další část sešitu od str. 28 se zabývá pochopením pojmu koncovka. Oceníte ji ve 4. a 5. ročníku základní školy. Opět využíváme čtvercové sítě, tentokrát k tomu, aby si děti všimly a následně pochopily, že je to ta část slova, která se při skloňování nebo časování skutečně mění. I když jsou myšlenkové postupy abstraktní, a tudíž neviditelné, díky čtvercové síti a zápisu do ní získáme kontrolu, zda je postup dítěte uvědomělý. Není nutné, aby dítě vypracovalo při jednom sezení cvičení celé. Stačí třeba polovina, ale bez chyby. V okamžiku, kdy dítě úkol bezpečně chápe, mu naopak nebráníme doplnit i několik cvičení.
Slova nebo jejich části určené k vystřižení najdete na konci sešitu. Pokud potřebujete metodickou radu, určitě ji najdete v naší publikaci Zatracená čeština.

Pracovní sešit můžete používat samostatně, pokud však potřebujete podrobnější poučení a vysvětlení procvičovaného gramatického jevu, najdete ho v našich učebnicích. Variantou k těmto postupům můžete být verze pro iPad. Testovací balíček Zatracená čeština je ke stažení na App Store zdarma.

Věříme, že vám pomůže vyhnout se problémům s pravopisem, a ve škole i doma tak přispěje k zlepšení atmosféry, která bývá často školním neúspěchem narušena.

 

Hmotnost 0,16 kg
Formát

Rok vydání

Mohlo by se Vám líbit…

Nákupní košík
Přejít nahoru