Chirurgie očnice

Petr Matoušek, Radim Lipina, Pavel Diblík, Petr Čelakovský a kolektiv, pevná vazba, 446 stran formátu A5, rok vydání 2020

KUTVIRTOVA CENA České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP za rok 2020

Soutěž vysoce kvalitních monografií UK 2022

560,00  vč. DPH

Katalogové číslo: 9788073111984 Kategorie: ,

Očnice se svými patologiemi je vzhledem ke svému umístění a rozmanitosti onemocnění typickou oblastí, na které se diagnosticky, ale i léčebně podílí řada oborů: oftalmologie, otorinolaryngologie, neurochirurgie, maxilofaciální chirurgie a plastická chirurgie, radiologie, patologie a onkologie.  Zatímco v minulosti byla onemocnění očnice řešena jednotlivými obory samostatně a izolovaně, dnes je situace naprosto jiná. Delikátnost diagnostiky a chirurgické léčby a velká rozmanitost onemocnění očnice vyžaduje úzkou spolupráci výše zmíněných odborností, ideálně sdružených do speciálních týmů věnujících se orbitální chirurgii. Jen spolupráce zainteresovaných specialistů vytváří předpoklad, že očnice stojící na okraji jednotlivých oborů nebude také na okraji zájmu.

Cílem publikace je podat komplexní přehled současných znalostí a technických možností v chirurgické léčbě onemocnění očnice. Modernizace a rychlý vývoj v diagnostice, v přístrojovém vybavení a v operačních postupech (například transnazální endoskopický přístup, endoskopické přístupy do očnice) v jednotlivých oborech je pro lékaře odlišných odborností obtížné až nemožné podrobně sledovat. Mezioborový přístup v chirurgické léčbě onemocnění je v současnosti nezbytností a je jednoznačně ku prospěchu pacienta.

Publikace by měla pomoci v orientaci jak pracovníkům všech odborností, kteří se zabývají chirurgií očnice, tak i lékařům podílejících se na léčbě pacientů s onemocněním očnice, jako například endokrinologům při péči o pacienty s endokrinní orbitopatií.

Přáli bychom si, aby monografie byla užitečným zdrojem informací nejen lékařům chirurgických oborů, ale i spolupracujícím specialistům, praktickým lékařům, studentům i střednímu zdravotnickému personálu.

Obsah

I.       ÚVOD
1        Historie chirurgie očnice
2        Epidemiologie patologií očnice
II.      ANATOMIE A PATOLOGIE OČNICE
3        Chirurgická anatomie očnice
4        Patologická anatomie očnice
III.    DIAGNOSTIKA
5        Klinické projevy onemocnění očnice
6        Diagnostické metody onemocnění očnice
7        Zobrazovací vyšetření
8        Diferenciální diagnostika onemocnění očnice
IV.     léčba – obecná část
9        Konzervativní léčba
10      Indikace k operaci
11      Principy chirurgie očnice
V.      Chirurgické přístupy do očnice
12      Rozdělení chirurgických přístupů do očnice
13      Přední přístupy do očnice
14      Přední endoskopické přístupy do očnice
15      Laterální přístup do očnice
16      Transkraniální přístupy do očnice
17      Transnazální endoskopické přístupy do očnice
18      Exenterace očnice
19      Dekomprese očnice
20      Dekomprese optického nervu
21      Technické vybavení
VI.     LÉČBA – SPECIÁLNÍ ČÁST
22      Záněty očnice
23      Mukokély a pseudotumory očnice
24      Poranění očnice
25      Onemocnění slzných cest
26      Endokrinní orbitopatie
27      Primární intraorbitální nádory
28      Primárně extraorbitální nádory
29      Vrodené choroby orbity
  1.    Pooperační a následná léčba
30      Anesteziologický management chirurgie očnice
31      Ošetřovatelská péče a prevence onemocnění očnice
32      Rehabilitační a protetická péče
33      Pooperační péče
34      Neoperační léčba nádorů
35      Poučení pro praxi
  1.   PŘÍLOHY
Hmotnost 0,9 kg
Formát

Rok vydání

Nákupní košík
Přejít nahoru