Schvalovací doložky MŠMT

Naše učebnice a pracovní sešity Český jazyk získaly schvalovací doložky MŠMT.