Foniatrie – Sluch

Jakub Dršata, Radan Havlík a kol.
pevná vazba, 384 stran formátu A5, barevná
Rok vydání: 2015

KUTVIRTOVA CENA České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP za rok 2015

454,55  vč. DPH

Není skladem

Katalogové číslo: 9788073111595 Kategorie: ,

Předkládaná kniha je koncipována jako druhý díl foniatrické trilogie Hlas – Sluch – Řeč, která si klade za cíl obsáhnout celou šíři současné koncepce oboru foniatrie a audiologie.

Kniha je, podobně jako předchozí monografie Foniatrie – Hlas, uspořádána podle běžných zvyklostí na obecnou a speciální část. Pokusili jsme se shrnout nejnovější poznatky z oboru audiologie a sluchadlové protetiky a urovnat je tak, aby čtenáři přinesly především praktické uplatnění a pohled na audiologii z pohledu foniatrie. Tomu je podřízeno členění jednotlivých oddílů a celkové koncepce knihy.

U poruch sluchu je kladen důraz především na hledisko audiologické (porucha funkce) nad etiologickým (orgánové postižení). Páteří terapeutického přístupu k sluchovým poruchám je pak především rehabilitace sluchu; medikamentózní a operační léčba sluchových poruch je proto opět uvedena přehledově, v kontextu ke sluchadlové korekci.

Oslovili jsme opět odborníky nejen z renomovaných foniatrických a ORL pracovišť, ale i dalších odborností z České i Slovenské republiky.

1        Zvuk z audiologického hlediska
2        Anatomie a funkce sluchového orgánu
3        Vývoj ucha a sluchového systému
4        Sluch a patofyziologie jeho poruchy
5        Genetika sluchových vad
6        Základní audiologické pojmy
7        Základní sluchové zkoušky
8        Tónová audiometrie
9        Řečová audiometrie
10      Impedanční audiometrie
11      Otoakustické emise
12      Audiometrie sluchových evokovaných odpovědí (ERA)
13      Praktický postup vyšetření sluchu a význam jednotlivých audiologických metod
14      Sluchové vady a poruchy v dětském věku (pedaudiologie)
15      Vrozené sluchové vady
16      Onemocnění spojená s převodní a smíšenou nedoslýchavostí
17      Senzorineurální nedoslýchavost
18      Tinitus a jiné abnormální sluchové vjemy
19      Multioborová péče o sluchově postižené
20      Obecné zásady rehabilitace sluchu
21      Sluchadla
22      Rozdělení sluchadel dle tvaru
23      Technické vlastnosti sluchadla
24      Příslušenství sluchadel
25      Praktické provedení korekce sluchové vady
26      Implantabilní systémy pro korekci sluchu
27      Ošetřovatelská péče u sluchově postižených pacientů
28      Hodnocení sluchových ztrát
29      Posudkové hledisko postižení sluchu
30      Profesní poškození sluchu
31      Poučení pro praxi

 

Hmotnost 0,71 kg
Formát

Rok vydání

Nákupní košík
Přejít nahoru